Už mokymus vadovėlių turinio vertintojams atsakinga  Asta Birgelytė

Už mokymų medžiagos administravimą virtualioje mokymosi aplinkoje Jūratė Drazdauskienė


Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje (2021-05-20) Vaiko raidos aprašas ir mąstymo gebėjimų vertinimas (2021-04-07) Ugdymo turinio atnaujinimas (2021-03-04)  Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje (2021-06-22) Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis (2021-09-23)
2020-10-29 d. „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“
2020-06-16 d.  „Lytiškumo pradžiamokslis: ką reikia žinoti užtikrinant lygias galimybes mokymo priemonėse?“